IES LLUCMAJOR

Llistat de Professorat


Professor/a Substituït per (1) Substituït per (2) Horari visita Pares
Sebastià Adrover -
Maria Francisca Adrover -
Xisca Alcina -
Inmaculada Alzugaray -
Maria Jerònia Amengual -
Catalina Aparicio -
Maria Coloma Aulet -
Jerònia Barceló -
Agnès Barceló -
Maria Coloma Barceló -
Rosa Barceló -
Eva Bennasar -
Antònia Brunet -
Pep Canovas -
Francina Capellà -
Víctor Castells -
Laura Checconi -
Toni Clar -
Gemma Clar -
Aina Colomina -
Antonia Crespí -
Enrique del Rio -
Ricard Fernández -
Toni Ferrer -
Tomeu Fiol -
Elvira Fiol -
Salvador Gálvez -
Catalina Gálvez -
Càndida Gamundí -
Margalida Garau -
Margalida Garcías -
Josep Garí -
Antoni Genovart -
Montse Germà -
Ginés Gómez -
Bartomeu Gomila -
Sagrario Gonzalez -
Xisco Gràcia -
Petra Grimalt -
Inés Guerrero -
Rosa Hernando -
Franc Jaume -
Ana María Jiménez -
Maria Antònia Llabrés -
Maria Eugenia López -
Andrés Lozano -
Maria Teresa Luna -
Pau Manresa -
Biel Martorell -
Caterina Mas -
Sion Mayol -
Juan Luís Melià -
Lluís Mestre -
Isabel Miralles -
Artur Moll -
Jaume Monreal -
Mercè Mora -
Silvia Moragrega -
Catalina Moragues -
Antoni Moranta -
Encarnació Morey -
Pau Moyà -
Mireia Mulet -
Agathe Napoly -
Rosa Maria Nicolau -
Antònia Nicolau -
Antoni Oliver -
Maria Albina Olives -
Catalina Pascual -
David Pereiro -
Amador Pérez -
Juan José Pérez -
Clara Pol -
Immaculada Pujol -
Miquel Rafael -
Maria Teresa Ramis -
Maciana Ramis -
Antoni Ramis -
Marian Rebassa -
Biel Roca -
Maria Roig -
Rosa Ronda -
Carme Rosselló -
Maria Francesca Salvà -
Xisca Salvà -
Antònia Maria Sampol -
David Sánchez -
Jaume Sastre -
Miquel Sastre -
Guillem Sastre -
Antoni Server -
Rosendo Simón -
Miquel Soler -
Maria Antònia Solivellas -
Biel Sorell -
Petra Suñer -
Llorenç Sureda -
Coloma Tirón -
Annabel Valenzuela -
Catalina Vanrell -
Joana Vanrell -
Bernardo Vasallo -
Bàrbara Verdera -
Damià Andreu Verger -
Tomeu Vidal Luis Vegas -
Rosalina Vidal -
Francesca Vidal -