IES LLUCMAJOR

Llistat de Tutors


Grup Tutor Horari visita Pares
1r Batx.-A Francina Capellà Dimarts - 12:00
1r Batx.-B Magdalena Martorell Divendres - 11:15
1r Batx.-C Jordi Quintana Dijous - 12:10
1r Batx.-D Annabel Valenzuela Divendres - 11:15
1r ESO-A Coloma Tirón Dilluns - 08:55
1r ESO-B Antònia Mora Divendres - 08:00
1r ESO-C Yolanda García Dimecres - 13:05
1r ESO-D Maria Jerònia Amengual Dimecres - 09:50
1r ESO-E Catalina Nadal Dimecres - 09:50
1r ESO-F Maria Roig Dimarts - 09:50
2n batx.-A Susana Garcia Dimecres - 11:15
2n batx.-B Aina Colomina Dilluns - 09:50
2n batx.-C Petra Grimalt Dimecres - 08:00
2n batx.-D Francesca Vidal Dimecres - 09:50
2n ESO-A Jerònia Barceló Dilluns - 12:00
2n ESO-B Carme Rosselló Dimarts - 11:05
2n ESO-C Maria Antònia Llabrés Divendres - 09:50
2n ESO-D Aina Rifà Divendres - 09:50
2n ESO-E Guillermo Juan Julià Dijous - 08:55
2n ESO-F Eva Bennasar Dijous - 12:10
3r ESO-A Patricia Estébanez Dijous - 12:10
3r ESO-B Antònia Maria Sampol Dimarts - 09:50
3r ESO-C Oreto Furió Dimarts - 11:05
3r ESO-D Maria Francesca Salvà Dimarts - 11:05
3r ESO-E Carme Moll Dimarts - 14:05
3r ESO-F Margalida Garau Dijous - 12:10
4t ESO-A Maria Teresa Ramis Dijous - 12:10
4t ESO-B Maria Victòria Cladera -
4t ESO-C Càndida Gamundí Dimarts - 09:50
4t ESO-D Margalida Paniza Dimarts - 08:55
4t ESO-E Immaculada Pujol Dijous - 08:55
ADG21-A Andrés Lozano Dimecres - 12:10
ADG21-B Ruben Sanchez Dimarts - 09:50
ADG21-C (1r Q) Ruben Sanchez (substitueix a Maria Coloma Barceló) Dimarts - 09:50
ADG32-A Laura Checconi Divendres - 08:55
ADG32-B Antònia Nicolau Dimecres - 09:50
ADG32-C Antònia Nicolau Dimecres - 09:50
ADG32-D - -
ELE11-A Josep Aguiló Dimarts - 08:55
ELE11-B Guillermo Pons (substitueix a Kiko Rodríguez) Dilluns - 09:50
ELE21-A Sebastià Adrover Divendres - 09:50
ELE21-B Antoni Ramis Dilluns - 11:05
ELE21-C Antoni Ramis Dilluns - 11:05
ELE21-D - -
ENA31-A Juan Francisco Marin (substitueix a Llorenç Sureda) Dijous - 16:50
ENA31-B Biel Roca Dilluns - 11:05
ENA31-C Biel Roca Dilluns - 11:05
FME11-C Juan Cebrián Dimarts - 09:50
IMA12-A Pau Moyà Dimarts - 11:05
IMA12-B Juan Cebrián Dimarts - 09:50
IMA21-A Pep Canovas Dilluns - 11:05
IMA21-B - -
IMA22-B Matias Calafat Divendres - 11:15
IMP11-A Lucía Escribano Dimarts - 09:50
IMP11-B Inés Guerrero Dimarts - 08:55
IMP11-C Inés Guerrero Dimarts - 08:55
IMP11-C (1r Q) - -
PACCGM-A - -