IES LLUCMAJOR

Llistat de Tutors


Grup Tutor Horari visita Pares
1r Batx.-A Biel Martorell Dimarts - 08:55
1r Batx.-B Antoni Oliver Dijous - 09:50
1r Batx.-C Petra Grimalt Dimecres - 08:00
1r Batx.-D Francina Capellà Dimarts - 12:00
1r ESO-A Maria Antònia Llabrés Dimecres - 12:10
1r ESO-B Antoni Server Dijous - 09:50
1r ESO-C Coloma Tirón Dimarts - 09:50
1r ESO-D Antònia Maria Sampol Dimarts - 08:55
1r ESO-E Maria Roig Divendres - 08:55
1r ESO-F Catalina Pascual Divendres - 08:55
2n batx.-A Aina Colomina Dijous - 09:50
2n batx.-B Maria Antònia Solivellas Divendres - 09:50
2n batx.-C Isabel Miralles Dimarts - 08:55
2n ESO-A Maria Francisca Adrover Divendres - 09:50
2n ESO-B Càndida Gamundí Dijous - 12:10
2n ESO-C Maria Jerònia Amengual Dimecres - 08:55
2n ESO-D Jerònia Barceló Dijous - 08:55
2n ESO-E Maciana Ramis Dilluns - 09:50
2n ESO-F Eva Bennasar Dimarts - 11:05
3r ESO-A Tomeu Vidal Dimecres - 08:55
3r ESO-B Rosa Hernando -
3r ESO-C Carme Rosselló Dimarts - 11:05
3r ESO-D Maria Teresa Ramis Dimecres - 11:15
3r ESO-E Immaculada Pujol Dijous - 08:55
4t ESO-A Petra Suñer Dijous - 12:10
4t ESO-B Agathe Napoly Dimarts - 08:55
4t ESO-C Maria Albina Olives Dilluns - 08:55
4t ESO-D Maria Francesca Salvà Dimecres - 09:50
4t ESO-E Margalida Garau Dilluns - 12:00
ADG21-A Laura Checconi Dijous - 09:50
ADG21-B Maria Coloma Barceló Dimecres - 12:10
ADG21-C Maria Coloma Barceló Dimecres - 12:10
ADG32-A Andrés Lozano Dimarts - 11:05
ADG32-B Antònia Nicolau Dimarts - 11:05
ADG32-C Antònia Nicolau Dimarts - 11:05
ELE11-A Ginés Gómez Dijous - 09:50
ELE11-B Llorenç Aguilar Dilluns - 12:00
ELE11-C Llorenç Aguilar Dilluns - 12:00
ELE21-A Sebastià Adrover Divendres - 09:50
ELE21-B Antoni Ramis Dimecres - 11:15
ELE21-C Antoni Ramis Dimecres - 11:15
ENA31-A Llorenç Sureda Dimarts - 15:55
ENA31-B Toni Clar Dilluns - 15:55
ENA31-C - -
FME11-B - -
HCS-A - -
IMA12-A Biel Roca Divendres - 08:55
IMA21-B Antoni Genovart Dilluns - 12:00
IMA22-A Pep Canovas Dijous - 11:15
IMP11-A Elvira Fiol Dimarts - 08:55
IMP11-B Inés Guerrero Dijous - 09:50